Om Konservativa Förbundet

Konservativa Förbundet är en riksomfattande ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation och diskussionsklubb för sympatisörer till konservatismen, med vilket här förstås den tredje huvudideologi jämte liberalismen och socialismen och vars idébildning har skett i Edmund Burkes (1729-1797) efterföljd. Konservativa Förbundet ämnar agera som ett samlingsforum för alla som anser sig själva vara konservativa, oavsett partipolitisk anknytning. En plats där konservativa kan ha förutsättningslösa möten över partilinjerna.

Konservativa Förbundet bildades 2011 och är uppbyggt av en riksorganisation med distrikt och universitetsföreningar. Distrikten är organiserade länsvis, medan universitetföreningarna bedriver verksamhet i form av medlemsmöten och opinionsbildning på enskilda lärosäten.

Konservativa Förbundet leds sedan 2019 av Julian Kroon.

Förbundets verksamhet

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ debatt, förkovran och umgänge med högt i tak.

Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och där medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.

Förbundet bedriver även en utåtriktad verksamhet i syfte att sprida konservativa värderingar och bidra till den konservativa idéutvecklingen i Sverige med särskilt fokus på landets lärosäten.

Kontakta oss

Förbundsordförande Julian Kroon

0723222046

[email protected]
konservativaforbundet.se

Lämna ett meddelande

Föreningar

Ta kontakt med någon av våra föreningar nedan.

Stockholm
Ordförande: Vladimir Jezdic
Vice ordförande: Alexander Albo
Ledamot: Michaela Binning
Ledamot: Klara Rakic
Ledamot: Emilia Ljungar
Suppleant: Johanna Strömstedt
Suppleant: Hanna Ahnfeldt Grubb
Suppleant: Jonas Arani
Suppleant: Rickard Björnemalm
Suppleant: Jonatan Lindgren

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/KFStockholm/

Uppsala

Ordförande: Henric Colliander
Vice ordförande: Alexander Albo
Ledamot: David Hedström
Ledamot: Victor Sjöstedt

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/KFuppsala/

Västra Götaland

Ordförande: Edvin Abrinder
Vice ordförande: Gustav Henriksson
Ledamot: Erik Söderberg
Ledamot: Sebastian Platen
Ledamot: Niklas Johansson
Suppleant: Daniel Andersson

Mail: [email protected] 

Facebook: https://www.facebook.com/KFGoteborg/

Halmstad

Ordförande: Emanuel Berenett
Vice ordförande: William Sundén
Ledamot: Ludvig Andersson
Ledamot: Rebecka Rapp
Ledamot: Robin Lennartsson

Mail: [email protected]

Skåne

Bor du här och är intresserad av att gå med? Kontakta förbundsstyrelsen!

Kungliga Tekniska Högskolan

Ordförande: Hanna Ahnfeldt Grubb
Vice ordförande: Emil Svensson
Ledamot: Simon Lindbäck
Ledamot: Jonatan Lindgren
Ledamot: Vladimir Jezdic

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/KFKungligaTekniskaHogskolan/

Karolinska Institutet

Facebook: https://www.facebook.com/KFKarolinskainstitutet/

Stockholms Universitet

Ordförande: Johanna Strömstedt
Vice ordförande: Rickard Björnemalm
Ledamot: Michaela Binning
Ledamot: Jonas Stigenberg
Ledamot: Måns Dolge
Suppleant: Vladimir Jezdic
Suppleant: Kevin Kurmar

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/KFStockholmsUniversitet/

Handelshögskolan Stockholm

Ordförande: Karl Wallén
Vice ordförande: William Levay
Ledamot: Jacob Winberg
Ledamot: Gustav Ring

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/KFHandelshogskolan/

Försvarshögskolan

Facebook: https://www.facebook.com/KFForsvarshogskolan/

Göteborgs Universitet

Studerar du här och är intresserad av att gå med? Kontakta styrelsen för Västra Götaland!

Chalmers Tekniska Högskola

Studerar du här och är intresserad av att gå med? Kontakta styrelsen för Västra Götaland!

Lunds universitet

Studerar du här och är intresserad av att gå med? Kontakta styrelsen för Skåne!