18010068_10155134173598898_2061551452890208639_n Svenska Konservativa Profiler – Recension STARTBILLEDE.JPG Översättning av Edmund Burke gustavadolf The Invention of Tradition

Ett konservativt argument mot nätneutralitet

July 8, 2015

En gång i tiden fanns inte internet. Ville du skriva i en tidning eller prata i radio fanns det någon som tog ansvar för att det du skrev eller sa inte var olagligt. Den ansvariga utgivaren kunde åka på kännbara rättsliga konsekvenser om du missbrukade detta. Det kunde bli böter och i värsta fall fängelse.

Idag har vi internet, och nu finns de facto inte den begränsningen. I praktiken är det förstås din internetleverantör respektive sajternas ägare som tillhandahåller tjänsterna som du använder. Men av någon anledning behandlas det inte likvärdigt. Det är tekniken som har utvecklats, inte samhället som fått för sig att allt ska vara tillåtet. När det pratas om att inskränka rätten till anonymitet eller göra sajter juridiskt ansvariga för det som skrivs i kommentarsfält är det egentligen inget annat än en justering för att få dagens medium att lyda under samma regler som andra.

De som försvarar den absoluta ”friheten” att få skriva vad man vill pratar gärna om s. k. nätneutralitet. Nätneutralitet är ett begrepp som från början kommer från piratrörelsen och innebär att all trafik som färdas på internet ska behandlas lika. Detta för att internetleverantörer inte exempelvis ska kunna begränsa nedladdningar från vissa sajter (som delar upphovsrättsskyddat material) eller blockera de sajterna för sina användare.

Att folk laddar ner saker på nätet utan att betala för det är, måhända man kan tycka illa om det, inte akut samhällsfara för någon annan än Bert Karlsson. Idén om nätneutralitet har dock betydligt fler konsekvenser än så. Den innebär exempelvis att du som leverantör inte kan ta ansvar för om dina användare begår eller planerar brott på nätet. Du blir i praktiken tvingad att tillhandahålla ett vapen för de som vill förstöra din framtid och ditt land.

Varför ska vi behandla propaganda som uppmanar till våld och förstörelse från samhällsfiender som ISIS, Revolutionära fronten eller Svenska motståndsrörelsen likvärdigt med tips om kokböcker eller valfjäsk från Folkpartiet? Skulle vi göra samma sak med propaganda från en fiendemakt i form av en annan stat som vill ta över vårt land med våld?

I min värld är det nämligen samma sak. I terrorns era är det särskilt viktigt att kunna ha koll på trafiken på nätet. Det är ingen hemlighet att en stor del av rekryteringen till ISIS sker via nätet, exempelvis. Knarklangare, terrorister, hälare, hallickar, pedofiler och extremister av olika slag, alla använder de tjänster som anonymitetswebbläsaren Tor och låtsasvaluta som BitCoin för att kunna gömma sig från rättvisan. Och nätleverantörerna är tvungna att låta dem hållas.

Ett annat problem som exploderat är det så kallade näthatet. Man kan tycka att debatten är ensidig och ignorerar allt det hat som kommer från vänster eller från etablerade journalister och proffstyckare. Men förödande för enskilda är det i alla fall. Journalister som tvingas leva under polisbevakning efter dödshot från anonyma människor på nätet. Elever som mår dåligt av att gå till skolan för att skolkamrater trakasserat dem på nätet. Varför ska det vara mer accepterat än om samma saker sagts i klassrummet?

Yttrandefriheten är viktig i den mån att man måste kunna påtala problem i olika sammanhang. Det är dock ingen mänsklig rättighet att förtala och förolämpa andra människor. Att säga eller skriva någon i syfte att få en annan människa att må dåligt är en form av psykiskt våld och inte en åsikt. Det gallrar ut de som inte mäktar med och lämnar bara kvar de hjärtlösa och ociviliserade att dominera diskussionen. Det gör varken gott för samhällsklimatet eller det demokratiska samtalet.

Den konservativa kan inte stödja en sådan utveckling. För henne är frihet under ansvar ledordet. Kan du inte ta ansvar för din frihet ska du heller inte ha den. Handhåller du en plattform där människor kan skriva saker är det också ditt ansvar att se till att de inte skriver olagliga saker. Oavsett om den är på ett papper eller i en datamaskin.

comments powered by Disqus