18010068_10155134173598898_2061551452890208639_n Svenska Konservativa Profiler – Recension STARTBILLEDE.JPG Översättning av Edmund Burke gustavadolf The Invention of Tradition

Går det att vara konservativ idag?

May 15, 2014

Riktigt lätt är det inte att vara konservativ i dagens samhälle. Ni undrar säkert om det i över huvud taget finns någon anledning att vara konservativ. Har inte tiden sprungit ikapp oss ”nostalgiker”? Nja. Riktigt så är det inte. Det kommer alltid att finnas ett behov av konservativa, eftersom det alltid finns någonting att försvara. Man vet aldrig vad som hotas.

Jag har hört det påstås att ”de konservativa försvarade ju ditt och datt då, men idag skulle väl inte du som konservativ tycka som dem?”. Nej, inte nödvändigtvis. Poängen med konservatism, då som nu, är att vara en slags sista instans. En bromskloss i en bil kanske. Man skulle ju undra vad som försiggår i skallen hos någon som sätter sig och kör en bil utan bromskloss och backspegel. Mycket i mänsklighetens historia må ha varit förtryckande, men det är också tack vare det förflutna vi har fått ärva de friheter och rättigheter som gör att vissa idag kan gå runt och klaga. Faran ligger i att om för många klagar, riskerar vi att korrodera de institutioner som skänker oss frihet. Något blir bara ett etablerat faktum först de konservativa har körts över.

Det råder emellertid en ofantlig begreppsförvirring i svensk debatt, och detta är ett hot mot det intellektuella samtalet. Högerextremism och högerpopulism slängs hit och dit. Vad betyder de egentligen? Extremism måste nog tolkas som en form av ”högern” som faller under de totalitära ideologierna. Men högerpopulism beskrivs som att vara kritisk mot etablissemanget. Kanske får man ta och inrätta ytterligare ett begrepp: högerelitism. Med detta menar jag motsatsen till högerpopulism, nämligen att man står upp för de redan etablerade högerpartierna som har en verklig förmåga att förändra ett samhälle långsiktigt, och som redan i många avseenden har format ett samhälle. Ett högerpopulistparti är i grunden icke-konservativt, eftersom det lider av den naiva tron att man kan förändra samhället över en natt.

Men alla nya högerpartier behöver inte vara populister. Möjligen ligger det i begreppet att man vänder sig till populära frågor som är trendiga, och som man vet att man vinner röster på. Eller så är det helt enkelt en term journalister gillar att använda om sådana som de själva inte gillar. Men när journalister inte behärskar sitt språk, är vi tillbaks i den faran som lurar runt hörnet. Ingen förstår dig, och du förstår ingen.

Skulle ett nytt konservativt (eller liberalt, för den delen) parti bildas behöver det inte innebära att de blir populister. Ett modernt konservativt parti, eller de etablerade högerpartierna, skulle göra väl i att finna vissa frågor som är klassiskt konservativa, men fortfarande av allmänintresse. Miljöfrågan vore ett exempel, där ett konservativt synsätt på frågan skulle vara välkommet i svensk debatt. Försvarsfrågan har blivit aktuell på sistone, men det är en klassiskt borgerlig fråga man skulle kunna driva. Detsamma gäller frågan om lag och ordning. Ytterligare en fråga är kulturfrågan. Kultur domineras av vänstern i Sverige, och lite konservativt motstånd skulle göra kultursidorna väl.

Konservatism är i en mening den högsta formen av modernitet. Det är ett sätt att se sig själv och sin samtid, genom att förstå sig på det förflutna. Utan att förstå sin historia och kultur kan man inte vara framåtsyftande i någon riktig bemärkelse. Detta är en central del av Burkes senare tänkande. Vi har ett ansvar att se efter inte bara våra intressen, men även de dödas och de ännu icke föddas.

Kanske kan man förstå konservatismen genom följande liknelse: Solon faller i onåd hos Lydiens sista konung, Kroisos, för att påpeka människans ofullkomlighet, enligt Herodotos. Människan har “ett och saknar ett annat”. Låt i så fall oss konservativa följa i Solons fotspår, och falla i onåd för att påpeka det självklara om det så behövs.

Karl Gustel Wärnberg, maj 2014

comments powered by Disqus