18010068_10155134173598898_2061551452890208639_n Svenska Konservativa Profiler – Recension STARTBILLEDE.JPG Översättning av Edmund Burke gustavadolf The Invention of Tradition

Ett konservativt försvar av EU

May 7, 2014

Många gånger får man frågor som: vad tycker du som konservativ om det? Vad tycker konservativa om det här? Förmodligen är det till följd av att man sällan träffar personer som kallar sig konservativa i Sverige. En av dessa frågor är: vad tycker konservativa om EU? Svaren är givetvis många, eftersom det inte finns någon generell åsiktsmall för oss konservativa. Men jag vill hävda att det går att vara för EU som konservativ.

En konservativ ståndpunkt är att värna lokala gemenskaper. Europa är en sådan gemenskap. Den europeiska unionen består av nationer, och en definition jag vill erbjuda av en nation är lokala lojaliteter, med rätt till autonomi, där man ser varandra som grannar. Autonomin återkommer jag till, men för tillfället räcker det med att säga att EU skall värna om subsidiaritetsprincipen. EU har möjligheten att förvalta det västerländska arvet, som många av de östeuropeiska staterna förnekats, och som exempelvis Ukraina söker att bli en del av. Ungerns premiärminister sade under ett tal till den brittiska organisationen Chatham House följande:

”But I think what is going on in Europe now, is an absolutely open red and green attack against traditional values: against the church, against family, against the nation. Of course we accept that there is a room to debate issues about the future of Christianity and the church, but allow me to cite a wise English man: ’we can have even basic doubts about the future of Christianity, I am sure it is not the task of politicians to kill it‘. Especially because in our understanding, democracy in Europe is democracy based on Christianity. The anthropological root of our political institutions is imago Dei, which requires an absolute respect to the human being. As for families, here we should say a straightforward sentence. A community that is unable to sustain itself biologically will not survive and does not deserve it either.”

Denna kultur och union kan inte överleva om dess grundläggande värderingar ifrågasätts i allt högre grad, och om det enda vi har att erbjuda framtidens unga är ett förkastande av det förflutna, något Scruton skrivit flera texter om.

De gemensamma värderingar vi har tjänar som grund för den federation vi ingår i. För som Anthony Pagden har visat i en artikel i Axess så 1) förefaller krig vara lika gammalt som mänskligheten, medan fred är en modern uppfinning (i detta citerar han Henry Sumner Maine) och 2) Hur uppfinner man fred? Antingen bildar man ett imperium, eller en federation. Efter det romerska rikets, och därmed pax romanas fall, har ett imperium inte kunnat återupprättas. Kvar står federationen, och förslag om en union bestående av Europas länder har funnits sedan 1624, ett förslag framlagt av Eméric Crucé i Nouveau Cynée. Pagden menar alltså att den ”Europeiska unionen är inte bara fullbordandet av ett projekt som generationer stadigt har trevat sig fram mot; den är också ett uttryck för en upplyst, utpräglat modern förståelse av ”europeisk kultur”. Mot detta vänder sig den holländska historikern Thierry Baudet som menar att EU är ett imperium och han påminner oss om imperieambitionerna under 30-talet. Men här är det inte fråga om ett EU-imperium. En federation bestående av nationer, som samarbetar för och strävar efter gemensam vinning är en sak. En ”Europas Förenta Stater” är en annan. Det första skulle en konservativ kunna vara för, det andra menar jag att en konservativ inte skulle försvara.

Hur är det då med medlemsländernas autonomi? Måste inte medlemsländerna underkasta sig europeisk lagstiftning, vilket i sin tur underminerar rätten till självbestämmande? Det beror på hur vi röstar. De konservativa i EU borde se det som sin plikt att se till att EU minskar sin klåfingrighet och tillåter länder att styra sig själva i högsta möjliga grad. Men det finns även andra krafter som ser det som EU:s roll att ta större plats i människors vardag. Nyligen blev Kristdemokraternas toppkandidat Lars Adaktusson intervjuad av SVT, och givetvis var det abortfrågan han först fick svara på. Hans svar var tydligt: det är en fråga för medlemsländerna att själva besluta kring. För om det inte är det, borde det i förlängningen enligt de som menar att EU skall fatta beslut kring frågan, bli en universell rättighet. Och det får de ta och övertyga hela Europa om. Även Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker för Moderaterna, blev intervjuad av SVT och påpekade då att om Sverige skulle byta regering till nästa val, så blir han inte Sverigekritisk för det. Man är kritisk mot de som styr. På samma sätt är det med EU. Institutionen i sig har förmågan att göra gott. Det är de som befinner sig där och fattar de dåliga besluten vi bör kritisera.

Ytterligare en invändning är att EU kostar för mycket. Sverige betalar ca 30 miljarder per år för att vara medlemmar av den Europeiska Unionen. Tillbaks får vi ca 10-15 miljarder. Detta är en siffra som ofta slängs runt av EU-kritiker. Men hur mycket tjänar vi inte på de fyra friheterna – fri rölighet av varor, tjänster, kapital och personer? Hur mycket skulle ett frihandelsavtal med USA gagna oss? Det är återigen politiken det är fel på. De enorma subventioner som läggs på jordbruk ligger runt fyrtio procent. Dessa pengar skulle kunna gå till någonting som vi skulle tjäna på – och för det behöver vi representanter i EU som tar parti för denna ståndpunkt. Vi kan också jämföra detta med att Stockholm står för hälften av alla skatteintäkter till staten. Den logiska slutsatsen EU-kritiker borde dra är att Stockholm bör bli självständigt.

En annan konservativ princip är trygghet och ett starkt rättsväsende. Med ett stärkt polisiärt samarbete via EU blir det bland annat lättare att stoppa illegal drog- och vapensmuggling. Vi ser redan idag att den långsiktiga trenden är att antalet beslag har ökat, med närmare 1 milljon beslag 2011 enligt Europeiska narkotika rapporten. EU gör även skillnad vad gäller bilstölder, vilket Brottsförebyggande Rådet nämner i sin rapport från förra året med följande ord: ”Bilstölderna har minskat sedan ett EU-direktiv infördes år 1998 (95/56/EC) som innebär att alla nytillverkade bilar måste förses med ett elektroniskt stöldskydd.” För att nu nämna några exempel.

Som den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner brukar säga; ”Den som inte har röstat har förbrukat sin rätt att gnälla”. Jag vet i alla fall att jag tänker rösta den 25 maj.

Karl Gustel Wärnberg, maj 2014

comments powered by Disqus