18010068_10155134173598898_2061551452890208639_n Svenska Konservativa Profiler – Recension STARTBILLEDE.JPG Översättning av Edmund Burke gustavadolf The Invention of Tradition

Start

Välkommen till Konservativa Förbundets hemsida!

Konservativa Förbundet ska agera utåt som en spridare av och plats för information om konservatism, med vilket menas den tredje huvudideologin jämte liberalism och socialism som grundar sig på irländaren Edmund Burke. Inåt har vi olika aktiviteter och träffar medlemmarna sinsemellan där syftet är att utveckla sig politiskt. För den som är intresserad av engagemang eller vill ställa frågor finns kontaktuppgifter under Kontakta oss i menyn.

Strukturellt är förbundet uppbyggt av en riksorganisation och lokalorganisationer. Lokalorganisationerna är organiserade efter landskap samt våra tre största städer. Lokalorganisationer har från början en lokalordförande, som godkänns av Förbundsstyrelsen, som i sin tur kan utse en lokalstyrelse. Förbundsstyrelsen leds, efter förbundsstämman i mars 2017, av Christian Delhage.